STANDART MERKEZİ

Kaliteli bir sistem için kaliteli bir referans gerekir...

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır
Anasayfa

Hoşgeldiniz, Ziyaretçi
Lütfen Giriş yada Kayıt.    Kayıp Parola?
Alta gitSayfa: 1
BAŞLIK: Gıda işletmeleri için risk oluşturan haşeler ve önlenmesi (pest kontrol)
#747
Gıda işletmeleri için risk oluşturan haşeler ve önlenmesi (pest kontrol) 6 Yıl, 9 Ay önce Karma: 0
Ev sinekleri (Musca domestica)
Haşereler içinde özellikle karasinek=ev sinegi (Musca domestica) en önemli zararlıların basında gelir. Ayaklarına, hortumuna yada vücudunun diğer kısımlarına bulasan hastalık etkenlerini (bakteri, virüs, protozoon, helmint yumurtaları gibi) üzerine konduğu insana veya hayvana bulaştırır.
Çeşitli hastalıkların etkeni olan patojen bakteriler sineklerin çeşitli vücut kısımlarında farklı süreler canlı kalabilir. Örneğin, tifo etkeni sinek dışkısında 2 gün, para tifo etkeni sinek ayaklarında 7 gün canlı kalabilmektedir. Yine Shigella grubu bakterilerin sineklerin ayak kısımlarında 2 gün, hortumunda 4 gün canlılığını koruyabildiği belirtilmektedir.
Sinekler çeşitli hastalık etkenlerini, tüketilen gıdalar ve su üzerine de bırakabilirler. Böylece gıda kaynaklı bir hastalık tablosunun oluşabilmesi için uygun bir ortam hazırlanmış olur. İstanbul'da yapılan bir çalısmada çöp birikintilerinden toplanan sineklerin taşıdığı bakterileri incelenmiştir. İnceleme sonucunda Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Shigella dysenteriae, Shigella sonnei, Salmonella paratyphi gibi gıda zehirlenmelerine de yol açabilen patojen bakteri izole ve tespit edilmiştir. Bunların dışında pek çok fakültatif patojen bakteri bulunduğunu belirtmişlerdir. Gıda maddesine bulasan bu etkenler uygun koşullar bulduğunda hızla üreyerek gıdanın bozulmasına ve tüketicilerde gıda zehirlenmesi olaylarına yol açabilirler.

Hamam böcekleri
Hamam böceği, kalorifer böceği veya kara Fatma olarak adlandırılan böcekler Blattidae ailesine dahildir. Bunlara ıda üretim ve depolama alanlarında çok sık karsılasılır. Kırktan fazla türü olup, gıda isletmeleri açısından en önemli ve sık rastlanılan türler Blatta orientalis, Blatella germanica ve Periplaneta americana'dır. Bunlar çeşitli yollarla kolayca oldukça geniş mesafelere yayılabilirler. Hamam böcekleri nadiren gün ışığında görülürler. Genellikle karanlıkta açığa çıkarlar. Karanlık yerleri, isletmedeki çatlak ve yarıkları kendilerine yuva edinirler. Özellikle sıcak ve rutubetli yerleri tercih ederler. Çeşitli cihazların motor kısımları içinde (fırın, buzdolabı arkalarında vs.) ve diğer aksamında da yuva yapabilir.

Akrepler (Scorpionidea)
Akrepler böcek, örümcek, kırkayak tespih böcekleriyle beslenirler.
Bazılarının bir yıl kadar açlığa dayandıkları tespit edilmiştir.
Kurak yerlerde ve özellikle sıcak bölgelerde bulunurlar.
Mücadelede saklandığı alanların yok edilmesi büyük önem taşır.

Karıncalar (Hymenoptera:Formicidae)
İşçilerin eşeysel organları körelmiştir.Kraliçe nin ise eşeysel organları oldukça gelişmiştir.
Çiftleşme döneminde kanatlı olmaları ile işçilerden ayrılırlar.
Bazıları 15-20 yıl yaşamaktadırlar.
Erkekler; işçi ve kraliçeden belirgin olarak ince yapılı olmaları ile ayrılır.
Kraliçe ilk yumurtalarını martta bırakmaya başlar ve ilk yumurtalardan kanatlı eşeysel
bireyler oluşur. Mayısta çiftleşme uçuşuna çıkarlar.Daha sonraki yumurtalardan işçiler oluşur. Eylülde yumurta bırakma durur.
botulinum
Moderator
Gönderiler: 60
graphgraph
Sitede Değil Kullanıcı bilgilerini görmek için tıklayın
Sadece Kayıtlı kullanıcılar yazı yazabilir.
 

#748
Cvp:Gıda işletmeleri için risk oluşturan haşeler ve önlenmesi (pest kontrol) 6 Yıl, 9 Ay önce Karma: 0
Kemirgen Kontrolü
• Kemirgen kontrolüne dış alandan başlanmalıdır. Bu amaçla dış alan yem istasyonları kullanılmalıdır.
• Dış alan yem istasyonları işletme binası etrafına bahçe duvarı, çit vs. boyunca yerleştirilmelidir. Popülâsyonun yoğunluğuna bağlı olarak ve riskli bölgelerde daha sık yerleştirilebilir.
• Dış alan yem istasyonları kilitli olmalı ve sabitlenmelidir.
• Tesis kemirgen geçirmez yapılmalıdır. Bu amaçla dış alan ile bağlantılı 0.6 cm’ den geniş tüm açıklıklar kapatılmalıdır.
• Problem dahi olsa iç alanda asla kimyasal kemirgen kontrol teknikleri kullanılmamalıdır. Ne yem istasyonu ne de sıvı yem kullanılmamalı, canlı yakalama kapanları kullanılmalıdır.
• Canlı yakalama kapanları dış alana açılan kapıların yakınlarına yerleştirilmelidir. Problemli alanlarda daha sık yerleştirilebilir.
• Kemirgen kontrol aletleri numaralandırılmalıdır.
• Kemirgen kontrol aletlerinde servis tarihini belirten etiketler olmalıdır.
• Kemirgen kontrol aletleri yerleşim planı güncel olmalı, yeni yerleştirilen kemirgen kontrol aleti planda işaretlenmelidir.
• Dış alan yem istasyonları en az ayda bir, iç canlı yakalama kapanları en az iki haftada bir kontrol edilmelidir.
• Kemirgen yuvaları, kemirgen yol ve izleri, kemirgenleri binaya cezbeden koşullar yok edilmelidir.

Yürüyen Ve Uçan Böcek Kontrolü
• Bina içi ve dışında yapılacak iyi bir inceleme ile hangi böceklerin mevcut olduğu, nerelerde aktif oldukları, nasıl bina içine girdikleri ve katkıda bulunan koşulların neler olduğu saptanmalıdır.
• Koruyucu haşere kontrol uygulamalarında üretim ve paketleme kısımlarında sadece kalıcı olmayan insektisitler kullanılmalıdır.
• Kullanılması gerekli ise kalıcı insektisitler sadece yarık-çatlak uygulamalarında kullanılmalıdır. Kullanılacak kalıcı insektisitlerin etiketinde gıda sanayinde kullanılmasına izin verilen insektisitler olması gerekmektedir.
• Yarık-çatlakların kapatılması zorunlu değildir. Ancak tavsiye edilmelidir.
• Yaz aylarında dış alana da düzenli insektisit uygulamaları yapılmalıdır.
• Bina kemirgen geçirmezliğin yanında böcek geçirmez de yapılmalıdır.
• Sinek kontrolü amacıyla ışıklı tuzaklar kullanılmalıdır. Işıklı tuzaklar doğru yerlere monte edilmeli, ayda iki kez incelenmeli ve temizlenmelidir.
• Üretim alanlarında kullanılan ışıklı tuzaklar yapışkanlı ve teflon kaplı dağılmaz lambalı olmalıdır.
• Bina etrafında ışıklandırma gece gören haşerelerin engellenmesi açısından çok önemlidir. Bina etrafında 60m mesafe içindeki tüm cıva buharlı lambalar yüksek basınçlı sodyum buharlı lambalarla (50 Watt) değiştirilmelidir. Bina dış duvarındaki ve kapı girişlerindeki akkor lambaların güçleri düşürülmeli (25 Watt), lambalar beyaz veya sarı ışıklı olmalıdır. Binadan 60-75m uzağa 30m ara ile 100 Watt gücünde cıva buharlı lambalar ile ışıklandırma yapılmalıdır. Kapı girişlerindeki lambalar kapıdan 5- 6m uzakta olmalıdır.
• Kullanılan pestisitler, kullanım dozu ve miktarı, uygulandıkları yerler servis raporlarında belirtilmeli veya ayrı bir doküman halinde sunulmalıdır.
• Eğer tesiste pestisit ve/veya pestisit uygulama teçhizatı bırakılacaksa, bunlar üretim ve paketlemeden uzak bir kısımda, kilitli ve üzerinde girilmez yazılı bir odada saklanmalı, sıvı pestisit dökülmesine karşı temizleme kiti bulundurulmalıdır.
• İşletmede açık olarak kullanılan bütün pencerelerde mutlaka sineklik olmalı, kapılar kapalı tutulmalı, açık kapı alanlarında ise kapı fanları yada arbomak perdeler konulmalıdır.
• Havalandırmak için dış mekana açılabilen pencereler ve kapılar, gerekiyorsa kolay temizlenebilen ve gözenek boyutu en fazla 1,2 mm olan sinek telleri ile kaplanmış olmalıdır.
• Kullanılan EFK cihazlarının lambaları film ile kaplı olmalıdır. Rezistanslı olanları ürünlerden 3m uzakta ve 1.5 m yükseklikte asılmalıdır.

Bahçe Düzeni:
• Bina etrafında en az 60cm’lik çakıl veya beton zemin olmalıdır.
• Bahçe beton, asfalt veya çim olmalıdır.
• Çimler ksa tutulmalıdır.
• A açlar binadan uzak olmalıdır. (15-20m).
• Bahçede meyve ağacı olmamalıdır.
• Bina duvarında sarmaşık ve asma gibi bitkiler olmamalıdır.
• Bahçede ve binaya bitişik hurdalık ve yığınlar olmamalıdır.
• Paletler binaya bitişik dizilmemelidir.
• Bahçede oluşan su birikintileri drene edilmelidir.
• Bahçede görülen ölü hayvanlar derhal atılmalıdır.
• Çöp Yönetimi :
• Çöpler ağızlar kapalı torbalarda tutulmalı
• Çöpler uzun süre bekletilmemeli
• Çöp alan mümkünse soğutmalı olmalı
• Çöp alan sürekli yıkanmalı
• Çöp konteynırlarının kapaklar sürekli kapalı tutulmalı
• Çöp alan işletme binasından en az 60 m olmalı
• Çöpler günlük olarak mutlaka alınmalı (akşam çöp kalmamalı)
• Depolama :
• Depolanan malzeme ile duvar arasında 30 cm mesafe olmalı
• Depolanan malzeme yerden 20 cm yukarda olmalı
• Her 3m’ de bir duvara doğru koridor bırakılmalı

Temizlik :
• Dökülmüş ürünler temizlenmelidir.
• Yağlı yüzeyler temizlenmelidir.
• Dolap, tezgâh alt ve arkası gibi görünmeyen yerler temizlenmelidir.
• Dip, köşe temizli ine önem verilmelidir.
• Giderler temizlenmelidir.
• Ölü fare, sıçan, kuş gibi hayvanlar atılmalıdır.
• Ekipmanlarda biriken yiyecek ürünleri temizlenmelidir.
• Personel girişleri haftalık olarak etkili bir temizlik maddesi ile temizlenmelidir.
botulinum
Moderator
Gönderiler: 60
graphgraph
Sitede Değil Kullanıcı bilgilerini görmek için tıklayın
Sadece Kayıtlı kullanıcılar yazı yazabilir.
 

Üste gitSayfa: 1

ANA MENÜ

Kaliteguvence.net


Kalite güvence.net